Please update your Flash Player to view content.

Lekcje muzealne

W dniach 17 – 21 stycznia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich była wystawa czasowa pt. „Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”. Wystawa ta została udostępniona uczniom przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Wystawa prezentowała zdjęcia, listy, przedruki z gazet dotyczące zbrodni katyńskiej oraz warunki pobytu jeńców polskich w ZSRR w czasie II wojny światowej.
Wystawę obejrzało około 420 osób (uczniowie oraz rodzice). Jednocześnie klasy III uczestniczyły w lekcjach muzealnych: „Żołnierze polscy w niewoli radzieckiej” (lekcje tematem związane bezpośrednio z wystawą) oraz „Niepokorni. Ucieczki z niemieckich obozów jenieckich (1939 – 1945)”. Obie lekcje były prezentowane przez pana Andrzeja Prajela z CMJW w Łambinowicach – Opolu.

 

 

Wyróżnienie ogólnopolskie

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł", który jest realizowany  u nas od wielu lat.  Jest to  ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy

Patronat honorowy nad akcją objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki oraz Komenda Główna Policji.

W konkursie akcji  „Pozytywnie nakręceni” nasza szkoła otrzymała wyróżnienie i kamerę za film pt „Super PG1”. Film nakręcili uczniowie pod okiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pana Andrzeja Rychlika. Film można zobaczyć na stronie www szkoły.

Jesteśmy zadowoleni, że nasze tak liczne działania profilaktyczne znalazły uznanie  a nagroda jest  miłym podsumowaniem – dodaje dyrektor szkoły Marzenna Staroszczyk.

 

Pozytywnie nakręceni

W ramach programu "Zachowaj trzeźwy umysł" nasze gimnazjum bierze udział w konkursie "Pozytywnie nakręceni". Grupa uczniów nakręciła film pt. "Super PG1", który startuje w tym konkursie.

SuperPG1

 

Comenius

 

Więcej wiadomości z przebiegi działań w projekcie na stronie pod adresem

www.breakthewalls.org


Od 28 listopada do 4 grudnia gościliśmy u naszych partnerów z projektu "Breake the Walls -via folk dances and folk music" w tureckim mieście Emet. W spotkaniu brali udział także reprezentanci szkól z Węgier i Rumuni. Urzeczeni gościnnością i przyjacielskim nastawieniem naszych gospodarzy wracamy z poczuciem, że dzięki projektowi faktycznie "burzymy mury uprzedzeń i stereotypów". Z niecierpliwością czekamy na wizytę naszych przyjaciół w maju 2011.

 

Szkoła bez przemocy

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy i oferowanie kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Więcej informacji na stronie: www.szkolabezprzemocy.pl

 

 

VII Gimnazjada Ekologiczna -19 listopada 2010

19 listopada w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się VII Gimnazjada Ekologiczna o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich. Udział  w niej wzięło pięć  gimnazjów z powiatu strzeleckiego:

  • Publiczne Gimnazjum  im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku
  • Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy
  • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich
  • Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
  • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie

Drużyny  występowały w następujących konkurencjach:

  • Konkurs wiedzy ogólnoprzyrodniczej z elementami ochrony środowiska
  • Pokaz  mody ekologicznej – propozycja stroju dla osoby z wybranej grupy zawodowej
  • Skecz lub bajka z przesłaniem ekologicznym
  • Reklama szkolnych działań proekologicznych  w formie piosenki
  • Praca plastyczna  „Woda w mojej okolicy”

Wszystkie drużyny były wspaniale przygotowane, więc emocji nie brakowało. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna z PG nr 1 w Srtrzelcach Op., przed PG z Jemielnicy, a trzecie miejsce zajęło PG w Izbicku.

Laureaci otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy cenne i ciekawe nagrody ufundowane przez Burmistrza Strzelec Opolskich, który objął patronat nad tą imprezą.

VII Gimnazjada Ekologiczna była podsumowaniem Programu Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa VI”, który jest realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Op. od stycznia do grudnia 2010 roku.

 

Sukcesy

Kolejne podsumowania minionego roku szkolnego i kolejne sukcesy naszej szkoły.

Osiągnęliśmy najwyższy wynik w zewnętrznych egzaminach gimnazjalnych i zajęliśmy II miejsce w punktacji gminnej – „usportowione gimnazjum"

 

90. rocznica Powstań Śląskich

16 października uczniowie klas III wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce na Górę św. Anny do Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie uczestniczyli w lekcji muzealnej. Uczniowie złożyli również kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Ślaskich, zapoznając się z historią jego powstania.

Wyjazd ten zorganizowali nauczyciele historii, a odbył się on w związku z realizacją w naszej szkole projektu "90. rocznica Powstań Śląskich".

Koordynator projektu: Helena Wójcik

 

 
Projekty

 

 

Procedura aktywacji

konta

w e-dzienniku

wejdź


 

Nasz projekt w polskiej wersji językowej

Wejdź

 

 

Film z X Gimnazjady

Wejdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości