Please update your Flash Player to view content.

Egzamin gimnazjalny

 

O egzaminie gimnazjalnym

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia. Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin ten sprawdza umiejętności między przedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.

Zdawany jest w trzech częściach:

pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki,

druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii,

trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski); do tej części egzaminu uczeń (słuchacz) przystępuje z języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.


Z najnowszymi informacjami dotyczącymi egzaminu gimnazjalnego można

zapoznać się na stronie

www.cke.edu.pl

 
Projekty

 

 

Procedura aktywacji

konta

w e-dzienniku

wejdź


 

Nasz projekt w polskiej wersji językowej

Wejdź

 

 

Film z X Gimnazjady

Wejdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości