Please update your Flash Player to view content.

Pedagog szkolny

 

"Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia: czułość do tego, kim ono jest, oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości."

L. Pasteur

 

Pedagog i psycholog szkolny- mgr Bogusława WanatImię i nazwisko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Bogusława Wanat

8.00-9.00

8.00-14.00

8.15-15.15

8.00-14.00

8.15-14.15 

 

 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc jest udzielana uczniom, rodzicom i nauczycielom.

1.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna realizowana jest przy współpracy z:

 • Z rodzicami
 • Psychologiem
 • Pedagogiem
 • Poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i specjalistycznymi
 • Podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci

2.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • Rodziców
 • Ucznia
 • Nauczyciela i wychowawcy
 • Specjalisty
 • Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i specjalistycznej
 • Asystenta romskiego

3.      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest w formie:

 • Zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych
 • Zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
 • Zajęć rozwijających uzdolnienia
 • Zajęć specjalistycznych- korekcyjno- kompensacyjnych, dysortografia
 • Zajęć socjoterapeutycznych
 • Porad , konsultacji i warsztatów dla rodziców, nauczycieli
 • Porad i warsztatów dla uczniów
 • Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • Działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji życiowej


Pedagog i psycholog szkolny opracowuje i koordynuje działania profilaktyczno- edukacyjne wynikające z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły.

 

 
Projekty

 

 

Procedura aktywacji

konta

w e-dzienniku

wejdź


 

Nasz projekt w polskiej wersji językowej

Wejdź

 

 

Film z X Gimnazjady

Wejdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości