Please update your Flash Player to view content.

Okiem Młodego Ekologa XII

 

„Okiem Młodego Ekologa” z dotacją  na 2016 rok…

W ramach programu uczniowie wezmą udział w ekologicznych warsztatach komputerowych i plastycznych, rajdach do miejsc cennych przyrodniczo w bliższej i dalszej okolicy, w pracach badawczych i obserwacjach, w wyjazdowych warsztatach terenowych do opolskich parków krajobrazowych, rajdzie rowerowym do Krasiejowa, wycieczce odkrywającej ciekawe zakątki Opolszczyzny m.in. Otmuchów, Nysa, Paczków, ponadto w trzydniowej wycieczce do Parku  Narodowego Gór Stołowych.

Nie zabraknie ciekawych konkursów z nagrodami przyrodniczych i związanych z obchodami świąt ekologicznych oraz zajęć koła ekologicznego. W listopadzie zapraszamy XIIIGimnazjadę Ekologiczną.  Realizacja obecnej edycji programu edukacji ekologicznej potrwa aż do grudnia 2016 roku.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu gimnazjaliści z PG 1 mogą, poznawać różne zakątki regionu i kraju, obserwować przyrodę i zjawiska w niej zachodzące,  a przy okazji w ciekawej formie uczyć się dbałości o środowisko naturalne, a takżew  atrakcyjny sposób rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią i turystyką. Większość zajęć i wyjazdów jest dla uczniów bezpłatna, a uczestnicy zajęć i konkursów, w zamian za zaangażowanie, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Autorki programu: Irena Kaliciak, Małgorzata Piechaczek

 

 

 

 

 

Okiem Młodego Ekologa XI

Ptasia lekcja ekologii w czasie ferii

22 stycznia, liczna grupa uczniów las pierwszych i drugich Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Op., korzystając z ferii i uroków lekkiej zimy, wzięła udział w warsztatach ekologicznych w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny”.Młodzi ekolodzy obejrzeli wystawy przyrodnicze, uczestniczyli w ciekawych zajęciach o ptakach, a następnie pod nadzorem pracowników Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego uczestniczyli w obrączkowaniu różnych gatunków ptaków, wśród których znalazły się sikorki, mazurki, grubodzioby i inne ciekawe okazy. Te niecodzienne czynności i bezpośredni kontakt ze skrzydlatymi sąsiadami wzbudziły wśród młodzieży dużo entuzjazmu i emocji. Uczestnicy zajęć wysłuchali również wielu ciekawostek o ptasich zwyczajach i rekordach. Zarówno uczniowie, jak i opiekunowie, panie Aneta Czarny, Małgorzata Piechaczek, Małgorzata Walasek-Polak i Małgorzata Mania, twierdzą zgodnie, że takie lekcje przyrody to wspaniały sposób zdobywania nowych wiadomości. Ptasie warsztaty zainicjowały w PG nr 1 kolejny rok działalności ekologicznej szkoły w ramach programu „Okiem Młodego Ekologa XI”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu i Gminy Strzelce Opolskie.

 

Autorki programu: Irena Kaliciak i Małgorzata Piechaczek

 

Program „Okiem Młodego Ekologa” otrzymał kolejną dotację…..


Rok 2015, zgodnie z zakorzenioną już  tradycją Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, upłynie pod znakiem ciekawych zajęć ekologicznych, głównie za sprawą Programu Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa XI”.  Autorski program  nauczycielek PG 1:  Ireny Kaliciak I Małgorzaty Piechaczek  już dziesiąty raz zyskał uznanie i otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Opolu oraz Gminy Strzelce Opolskie.W ramach programu uczniowie wezmą udział w ekologicznych warsztatach komputerowych i plastycznych, rajdach do miejsc cennych przyrodniczo w bliższej i dalszej okolicy, w pracach badawczych i obserwacjach, w wyjazdowych warsztatach terenowych do opolskich parków krajobrazowych oraz ogrodu zoologicznego w Opolu, rajdzie rowerowym do Krasiejowa, ponadto w trzydniowej wycieczce do Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego, gdzie zwiedzą Kielce, Sandomierz, Jaskinię Raj oraz odbędą wędrówki szlakami Gór Świętokrzyskich. Nie zabraknie ciekawych konkursów z nagrodami przyrodniczych i związanych z obchodami świąt ekologicznych oraz zajęć koła ekologicznego. W listopadzie zapraszamy XII Gimnazjadę Ekologiczną.   Już  22 stycznia odbędą się ekologiczne warsztaty na terenie PK „Góra św. Anny”, w czasie których młodzi ekolodzy z klas pierwszych i drugich wezmą  m.in. udział w lekcji obrączkowania ptaków.
Realizacja obecnej edycji programu edukacji ekologicznej potrwa aż do grudnia 2015 roku, a  dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  gimnazjaliści z PG 1 mogą, poznawać różne zakątki regionu i kraju, obserwować przyrodę i zjawiska w niej zachodzące,  a przy okazji w ciekawej formie uczyć się dbałości o środowisko naturalne, a także w  atrakcyjny sposób rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią i turystyką. Dzięki dotacji większość zajęć i wyjazdów jest dla uczniów bezpłatna, a uczestnicy zajęć i konkursów mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Autorki programu Irena Kaliciak i Małgorzata Piechaczek

 

Okiem Młodego Ekologa X

Film z Gimnazjady Ekologicznej:

Wejdź

XI Gimnazjada Ekologiczna

21 listopada, w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyła się już XI Gimnazjada Ekologiczna zorganizowana jak co roku przez Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich. W konkursowych zmaganiach wzięli udział uczniowie z sześciu gimnazjów z powiatu strzeleckiego: PG nr 1, PG nr 2 oraz PG z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, z Jemielnicy, z Izbicka oraz z Szymiszowa. Nasze gimnazjum reprezentowała drużyna w składzie: Martna Kryla, Wojtek Komander i Bartek Bomba, a strój prezentowała Hania Kałka. Gimnazjadę prowadzili Agata Czekała i Łukasz Przybyłek.

Drużyny rywalizowały w teście wiedzy ogólnopryrodniczej, prezentowały propozycje mody ekologicznej z wybranej epoki historycznej wykonane z szarego papieru, w formie piosenki przedstawiały reklamę szkolnych działań z zakresu ochrony środowiska oraz zachęcały do dbałości o przyrodę w postaci scenek z przesłaniem ekologicznym. Każde z gimnazjów przygotowało również plakat będący widokówką promującą atrakcje turystyczne i krajoznawcze powiatu strzeleckiego. Wśród wielu emocji, po zaciętej rywalizacji, zwyciężyła drużyna z PG w Jemielnicy, przed PG nr 1 w Strzelcach Opolskich, a trzecie miejsce zajęło PG w Izbicku. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy ciekawe nagrody ufundowane przez Burmistrza Strzelec Opolskich.
XI Gimnazjada Ekologiczna była podsumowaniem Programu Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa X”, który jest realizowany w Publicznym Gimnazjum nr 1 i otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu oraz Gminy Strzelce Opolskie.
Drużynie dziękujemy i gratulujemy wysokiego wyniku i miejsca na podium. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie XI Gimnazjady Ekologicznej.

Warsztaty klas ekologicznych w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”

19 września, 42 uczniów z ekologicznych klas I c i II c Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich wzięło udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Jarnołtówka oraz w warsztatach ekologicznych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.

Zajęcia rozpoczęły się od wizyty w siedzibie PK w Pokrzywnej, gdzie pracownik ds. edukacji ekologicznej opowiedział uczniom o formach ochrony przyrody stosowanych w Polsce i historii parku krajobrazowego, który mieliśmy zwiedzać. Następnie młodzi ekolodzy wyruszyli ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną prowadzącą „Z Pokrzywnej do Jarnołtówka przez Olszak i Żabie Oczko”. Obserwowali stary drzewostan, roś liny chronione, ciekawe formy skalne, poszukiwali grzybów jadalnych, wykonywali przydzielone zadania i wypełniali karty pracy. Szczególne zaciekawienie młodzieży wzbudziła legenda o „Żabim oczku” opowiedziana przez przewodnika.
Wycieczka odbyła się w ramach Programu aktywnej edukacji ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa X”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminy Strzelce Opolskie, stąd uczniowie nie ponosili żadnych kosztów.


 

Młodzi ekolodzy na tropie….
24 maja 2014 roku, uczniowie klas I i II szczególnie zainteresowanych obserwacją przyrody wzięli udział w zwiadzie terenowym w kompleksie lasów Jemielnica-Gąsiorowice.

Wspólnie z pracownikiem Nadleśnictwa Strzelce Opolskie wyruszyliśmy ścieżką dydaktyczną z Jemielnicy do Gąsiorowic. Młodzi ekolodzy, zarówno w lesie, jak i na zbiornikach wodnych, obserwowali ptaki leśne i wodne, ich gniazda i miejsca pobytu. Ze zwiadu powstały ciekawe zdjęcia, które wezmą udział w konkursie fotograficznym.

 

Młodzi ekolodzy we Wrocławiu
21 maja 2014 roku 47 uczniów klas I,II i III wzięło udział w wycieczce do Wrocławia. Była to forma nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników zimowych warsztatów ekologicznych.

Uczniowie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie podziwiali różnorodne gatunki roślin, krzewy i drzewa w Ogrodzie Botanicznym. Następnie odwiedziliśmy wrocławskie ZOO, gdzie obserwowaliśmy ptaki, ssaki, płazy gady, pająki i inne osobliwości świata zwierząt. Pogoda była wyśmienita, więc mimo iż do końca roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni,, ten dzień był przedsmakiem zbliżających się wakacji oraz wytchnieniem od intensywnej nauki…

 

Warsztaty terenowe w PK „Góra Św. Anny”
Na początku maja 2014 roku 34 uczniów klas I,II i III wzięło udział w wyjazdowych warsztatach terenowych w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny”.

Młodzi ekolodzy wysłuchali prelekcji na temat bogactwa przyrodniczego parku oraz obejrzeli wystawę Fauna Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Następnie w grupach uczestniczyli w lekcjach i warsztatach na terenie Muzeum Czynu Powstańczego – historycznej dotyczącej powstań śląskich oraz przyrodniczej zorganizowanej przez Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Młodzież wsłuchiwała się w historyczne nietypowe odgłosy w czasie pokazów multimedialnych oraz opowieści przewodnika.
Szczególnie atrakcyjne okazały się zajęcia ekologiczne w terenie na temat sposobu obserwacji owadów, ich bezpiecznego poławiania i rozpoznawania. Gimnazjaliści mogli w praktyce wykazać się pomysłowością i zręcznością w łowieniu owadów za pomocą próbówek, siatek i latawców. Zadania te wzbudziły wiele emocji. Wszystkie schwytane owady, po dokładnym obejrzeniu wróciły do swego środowiska naturalnego…
Dalsza część warsztatów miała miejsce na ścieżce dydaktycznej „Wokół Góry Św. Anny”, gdzie uczniowie wykonywali pomiary i badania”.

 

Ekologiczny „strzał w dziesiątkę” czyli kolejny rok pełen atrakcji z programem Okiem Młodego Ekologa

Kolejny rok w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich upłynie pod znakiem ciekawych zajęć ekologicznych, głownie za sprawą Programu Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa X”. Projekt już dziewiąty raz zyskał uznanie i otrzymał dotację w kwocie 29 800 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gminy Strzelce Opolskie.

W ramach programu uczniowie wezmą udział w rajdach pieszych i rowerowych do miejsc cennych przyrodniczo w bliższej i dalszej okolicy, w pracach badawczych i obserwacjach, w wyjazdowych warsztatach terenowych do opolskich parków krajobrazowych Stobrawskiego PK, PK „Góry Opawskie” i PK Góra Św. Anny oraz w dwudniowej wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Nie zabraknie ciekawych konkursów z nagrodami - przyrodniczych i związanych z obchodami świąt ekologicznych oraz zajęć koła ekologicznego. W listopadzie zapraszamy na XI Gimnazjadę Ekologiczną. Tuż po feriach odbędą się ekologiczne warsztaty komputerowe i plastyczne, które oficjalnie zainaugurują realizację programu.

Realizacja obecnej edycji programu edukacji ekologicznej potrwa aż do grudnia 2014 roku, a dzięki otrzymanemu dofinansowaniu obecni i przyszli gimnazjaliści z PG 1 mogą, poznawać różne zakątki regionu i kraju, obserwować przyrodę i zjawiska w niej zachodzące, a przy okazji w ciekawej formie uczyć się dbałości o środowisko naturalne, a także w atrakcyjny sposób rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią i turystyką.

Zapraszamy uczniów do wspólnej pracy, nauki i zabawy pod zielonym znakiem ekologii.

Autorki programu Irena Kaliciak i Małgorzata Piechaczek

Okiem Młodego Ekologa VII

Program aktywnej edukacji ekologicznej "Okiem Młodego Ekologa VII" otrzymał dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz z Gminy Strzelce Opolskie na rok 2011. Cieszy fakt, że nasze pomysły na rozwijanie proekologicznych zainteresowań młodzieży  po raz kolejny zyskały uznanie. Dzięki dotacji na obecnych i przyszłych  gimnazjalistów czeka mnóstwo atrakcji: ciekawe warsztaty stacjonarne i terenowe, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki do parków krajobrazowych i narodowych oraz do miejsc cennych przyrodniczo, liczne konkursy  związane z ekologią i ochroną środowiska, a także niespodzianki.

Autorkami programu są Irena Kaliciak i Małgorzata Piechaczek.

 

Zimowe warsztaty komputerowo-plastyczne rozpoczęły realizację programu aktywnej edukacji  ekologicznej „Okiem młodego ekologa VII”.  Po wykładzie  na temat programu  oraz dyskusji  o potrzebie włączenia się młodzieży w ochronę środowiska nastąpiła właściwa część warsztatów, w czasie których  uczniowie pracowali w dwóch grupach. Techniką komputerową lub plastyczną wykonywali znaczki – propozycje logo programu OME  oraz logo gimnazjady ekologicznej, a także plakaty promujące ochronę środowiska przed wszechobecnymi odpadami.  Uczniowie mieli mnóstwo pomysłów, powstały ciekawe prace, a autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Warsztaty ekologiczne w Lesie Prudnickim (Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”)

7 czerwca 2011 młodzi ekolodzy z PG 1 wzięli udział w ekologicznych warsztatach na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Była to ich kolejna gimnazjalna wyprawa szlakiem miejsc o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Zajęcia rozpoczęły się w siedzibie Zarządu Zespołu Opolskich  PK w Pokrzywnej od prelekcji, której tematem były  formy ochrony przyrody oraz bogactwo fauny i flory Gór Opawskich. Dalsza część warsztatów miała miejsce w terenie na ścieżce przyrodniczo-historycznej „Las Prudnicki”  prowadzącej z Prudnika odcinkiem Historycznego Szlaku Lasów Królewskich Miasta Prudnika, gdzie rosną wiekowe dęby, z których najstarszy liczy ponad 400 lat. Wędrując ścieżką dydaktyczną poznali historię obronnych grodów na Okopowej, a na szczycie Kobylicy zobaczyli pomnik niemieckiego poety Josepha von Eichendorffa i malownicze oczko wodne powstałe w dawnym kamieniołomie. Szczególne zainteresowanie gimnazjalistów wzbudziły ciekawe trójwymiarowe i ruchome tablice do rozpoznawani gatunków drzew. Wędrówka szlakiem osobliwości lasu prudnickiego zakończyła się na Klasztornym Wzgórzu, gdzie w Klasztorze oo. Franciszkanów w latach 1954-1955 więziony był Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński.

Wycieczka do Gniezna i Poznania

oraz warsztaty terenowe w Wielkopolskim Parku Narodowym

Od 1 do 3 czerwca, młodzi ekolodzy z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, w nagrodę za całoroczną działalność ekologiczną, wzięli udział w warsztatach na terenie Wielkopolski. Zajęcia rozpoczęły się w Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach, gdzie  znajduje się siedziba Wielkopolskiego.  Część właściwa warsztatów miała miejsce w terenie na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej prowadzącej wokół Jeziora Góreckiego, jednego z najpiękniejszych jezior WPN. Uczestnicy wycieczki zwiedzili następnie przepiękny zamek w Kórniku, a w przyległym do niego arboretum podziwiali niepowtarzalne okazy drzew i krzewów europejskich, azjatyckich i amerykańskich.

Drugiego dnia gimnazjaliści poznali osadę obronną w Biskupinie – słynny rezerwat archeologiczny z pozostałościami kultury łużyckiej. Tam wzięli udział w lekcji muzealnej, a każdy z uczestników, przenosząc się w dawne czasy, mógł ulepić własne naczynie gliniane albo wybić monetę, niektórzy spróbowali swych sił w strzelaniu z łuku, rzucie toporem lub jeździe konnej. Dodatkową atrakcję stanowił rejs statkiem po Jeziorze Biskupińskim.

Kolejnym etapem historycznej części wyprawy było Gniezno, pierwsza stolica Polski, z jego zabytkami, gdzie gimnazjaliści na Wzgórzu Lecha zobaczyli słynne Drzwi Gnieźnieńsie, zwiedzili Archikatedrę Wniebowzięcia NMP z relikwiami św. Wojciecha oraz Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przed powrotem do domu gimnazjaliści wstąpili do Poznania, gdzie spacerowali po Ostrowie Tumskim i Starym Rynku, poznali historyczne miejsce chrztu Polski, którym była Katedra w Poznaniu, zobaczyli grobowce pierwszych władców Polski i obowiązkowo poznańskie koziołki.

Patrol na Składowisku Odpadów Komunalnych w Szymiszowie

2 września 2011 roku, młodzi ekolodzy z kl. IIa i IIb z opiekunami :I.Kaliciak, M.Piechczek i H.Wójcik wybrali się na pieszy patrol do Szymiszowa  na Składowisko Odpadów Komunalnych. Pan kierownik Józef Jałowy bardzo szczegółowo opowiedział uczestnikom wyprawy o zasadach funkcjonowania obiektu, procedurach segregacji  butelek PET oraz  stosowanych technologiach ich przetwarzania do dalszego transportu . Młodzież mogła zobaczyć gdzie trafiają śmieci i odpady, także z ich domów, w jaki sposób są składowane i jak neutralizowane. Młodzieżowy patrol stwierdził, że składowisko jest bezpieczne dla otoczenia, co nie zmienia faktu, że produkujemy za dużo śmieci.  Na zakończenie pan przewodnik  wystosował do młodzieży apel, aby unikać stosowania reklamówek i worków foliowych, a zastępować je papierowymi torbami lub torbami płóciennymi.

 

Warsztaty terenowe w Stobrawskim Parku Krajobrazowym

10 października 2011 roku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach terenowych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Była to ich pierwsza wyprawa do tego najmłodszego i jeszcze mało znanego parku krajobrazowego Opolszczyzny. W czasie prelekcji w siedzibie SPK w Ładzy, uczniowie poznali historię utworzenia parku, a na barwnych slajdach, obejrzeli przykłady bogactwa fauny i flory okolicy, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz wyjątkowe walory krajobrazowe tam występujące. Część właściwa warsztatów miała miejsce już w terenie. Zajęcia prowadzone przez pracownika SPK i opiekunów rozpoczęły się w kompleksie przyrodniczo-historycznym XVIII-wiecznym parku w Pokoju. Uczniowie zwiedzili  ogród francuski oraz park angielski, podziwiali sędziwe, często nierodzime,  okazy ozdobnych drzew i krzewów oraz liczne malownicze oczka wodne. Duże zainteresowanie wzbudzały parkowe figury i pomniki oraz nawiązujące do mitologii budowle m.in. wzniesiona pośród stawu tajemnicza „Świątynia Matyldy”, czy ukryta w gęstwinie drzew i krzewów rotunda „Elizjum” z ciemnym i krętym tunelem. Niestety wszystkie zwiedzane obiekty mocno nadszarpnął ząb czasu , a także bezmyślny ludzki wandalizm lub chęć łatwego zysku.

W czasie tych  jesiennych warsztatów młodzież miała  okazję odkryć, że każda pora roku jest dobra na poznawanie i zwiedzanie pięknych i bogatych przyrodniczo zakątków naszego regionu.

 
Projekty

 

 

Procedura aktywacji

konta

w e-dzienniku

wejdź


 

Nasz projekt w polskiej wersji językowej

Wejdź

 

 

Film z X Gimnazjady

Wejdź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości