Warsztaty ekologiczne na wydmach i nad jeziorem

1 i 2 października, młodzi ekolodzy z klas pierwszych  wzięli udział w warsztatach na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz nad Jeziorem Turawskim. Była to ich pierwsza gimnazjalna wyprawa szlakiem miejsc o dużych walorach przyrodniczych i turystycznych. Zajęcia rozpoczęły się w od projekcji w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy. Następnie uczniowie z pracownikiem parku wędrowali ścieżką dydaktyczną wokół Dąbrówki Łubniańskiej, obserwując jesienne przebarwienia drzew i krzewów oraz różnorodne grzyby. Szczególne zainteresowanie i ożywienie młodzieży wzbudziły około 10-metrowe wydmy, pozostałość po lodowcu sprzed 10000 lat. Jednym z przystanków wędrówki była „Studzionka”, kapliczka , której nazwa pochodzi od studzienki z wodą, która według podań przywraca zdrowie. Następnie uczniowie poznali zasady nasadzeń leśnych oraz pielęgnacji młodników i dorosłych drzewostanów. W wieczornej części warsztatów, w ośrodku „Wodnik” w Turawie, młodzież uczestniczyła w konkursach i quizach z zakresu znajomości przyrody i ekologii, a następnie w integracyjnej dyskotece. Drugiego dnia zajęcia ekologiczne odbyły się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Młodzi ekolodzy badali wodę z Dużego Jeziora Turawskiego, obserwowali glony i sinice występujące przy brzegu oraz roślinność wokół jeziora.

Ekologiczne warsztaty w terenie odbyły się w ramach programu Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Okiem Młodego Ekologa VI”, który jest realizowany w bieżącym roku  w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich, przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu.

Autorki programu: Irena Kaliciak, Małgorzata Piechaczek